Edith Rian

Edith Rian, opprinnelig fra Trøndelag, er grunnlegger av konsulentselskapet Rösslyng GmbH i Bonn i Tyskland. Hun jobber med ledelsesutvikling og teamutvikling i organisasjoner, og har som mål å hjelpe ledere til å oppnå resultater på en mer effektiv og mindre stressende måte.

Hun har en mastergrad innen ledelsesfag og er utdannet coach. Opprinnelig vitenskapskvinne innen fagfeltet biomedisin har hun i mange år vært aktiv som leder i internasjonale konsern, oppstartselskap og akademia. Som konsulent jobber hun i dag både i Norge og i Tyskland,

 

Tema

«Vi må være før vi kan gjøre»

I dagens komplekse og kompetitive verden er det avgjørende at ledere evner å skape bærekraftige arbeidsplasser hvor utviklingen av mennesker og veksten av virksomheten går hånd i hånd.

For ledere betyr dette at vi må bruke oss selv som hele mennesker. Analytisk tenking og rasjonell beslutningstaking må kompletteres med emosjonell intelligens og økt bevissthet på egne og andres tanker og følelser. Vi må være i ro før vi setter i gang bevegelse. Dette vil føre til både bedre relasjoner og bedre grunnlag for beslutninger.

Hvordan finner vi tid og energi til å sanse og reflektere over eget og andres indre liv i en hyperaktiv hverdag?