Kine Berild Nordheim

Kine Berild Norheim er daglig leder for nettverket NExTdigital. Hun har en doktorgrad i innovasjonsledelse og strategi, og har forsket og undervist på NTNU i en årrekke. Hun har forelest i fag som studentbedrift, etikk og entreprenørskap, organisasjon og ledelse og produktutvikling.

NExTdigital jobber for å styrke arbeids- og næringslivet på Sunnmøre. NExTdigital er et nettverk som skaper møteplasser der nåtid møter fremtid, og der mennesker fra ulike virksomheter sammen finner løsninger på digitale utfordringer. De er overbevist om at tverrfaglig samarbeid er en nøkkel til å lykkes i det digitale skiftet. Gjennom aktivt arbeid med kunnskapsheving og kompetansedeling på Sunnmøre, ønsker de å bidra til et sterkt og fremtidsrettet næringsliv i vår region.

Tema:

“NExTdigital: samarbeid er den nye konkurransekraften”