Marte Fanneløb Giskeødegård

Marte Fanneløb Giskeødegård jobber som Førsteamanuensis ved NTNU Ålesund. Hun har en doktorgrad i sosialantropologi, innen organisasjonsantropologi.

Marte har tidligere jobbet i det regionale forskningsinstituttet Møreforsking. I ulike forskningsprosjekt har hun fokusert på samspill mellom mennesker og mennesker og teknologi i maritime organisasjoner.

Tema:

“Ledelse mellom prosedyre og praksis”

Det blir sagt at den sikreste måten å sabotere en arbeidsoppgave på er å gjøre akkurat det arbeidsbeskrivelsen sier du skal gjøre. Ledelse handler om skjønn, og en god leder må kunne lede det uunngåelige mellomrommet mellom arbeidsbeskrivelse og det som trengs for å gjøre en oppgave. Denne presentasjonen vil reflektere rundt hva dette betyr for deg som leder.