Thor Ødegård

Thor Ødegård er grunnlegger og daglig leder av Optimas organisasjonspsykologene AS. Optimas Organisasjonspsykologene AS er et norsk selskap, med hovedkontor i Bergen. Selskapet arbeider i et aktivt nettverk av samarbeidspartnere tilknyttet læresteder, forskningsmiljøer og konsulentvirksomheter, Optimas har et stor og veletablert nettverk Norge, men også samarbeidspartnere i Danmark, Sverige, Benelux, Polen, Tyskland og USA.

Thor Ødegård og Hallvard Ringstad utviklet Jungiansk typeindeks (JTI). JTI er laget for å hjelpe mennesker til å identifisere sine personlige preferanser.

Tema:

“Irrasjonalitetens logikk”

Følelser og logikk lagres forskjellig i vår hjerne. Hvordan forstå og håndtere følelser på en konstruktiv måte i en arbeidshverdag.