Tommy Walaunet

Tommy Walaunet er administrerande direktør i Island Offshore Management AS. Han er siviløkonom/AFA og har arbeida i selskapet sidan 2005.

Island Offshore er eit privat offshore serviceselskap basert i Ulsteinvik. Selskapet eig og driv ein flåte på 28 avanserte skip innanfor ulike tenestesegment inkludert logistikk, installasjon, lett brønnintervensjon, walk-to-work og brønnstimulering. Skipa opererer globalt i offshore olje/gass og vind.

Vår målsetting er å skape verdiar gjennom trygge og berekraftige skipsoperasjonar. Den mest verdifulle ressursen vår er menneska i vår organisasjon og deira kompetanse. Vi har i dag ca 1000 tilsette i selskapet.

Tema:

“Ledelse og lederutvikling basert på Island Offshores verdier”