Elling Dybdal

Jon-Rune har i tillegg til rekruttering jobba med ulike organisasjonsutviklingsprosjekt på ulike nivå i Tussa. Han er ein flink formidlar og har evna til også å gå ned i detaljane om det er nødvendig. Om du har behov for konsulentstøtte til organisasjonsutviklingsprosjekt, er Jon-Rune eit godt alternativ som eg kan tilråde.