Anne Holstad

Jeg kjenner Jon Rune Nygård og Symbio som leverandør og samarbeidspartner gjennom mer enn 10 år. I denne perioden har han bistått med organisasjonsutvkling, rekrutteringsprosesser og opplæring.

Jon Rune arbeider systematisk, grundig og er opptatt av en sterk faglig forankring. Samtidig har han evne til å kommunisere godt med ulike typer mennesker, og ser sammenhengen mellom menneskets ressurser og organisasjonens behov.

Jeg opplever Jon Rune som genuint interessert i fagfeltet sitt, og han søker stadig utvikling for egen del. Han har integritet, nysgjerrighet og varme for andre mennesker. Samtidig har han forretningsforståelse og er bevisst kravene i markedet som organisasjonene møter.