Dag Otto Skar

Jon-Rune gjennomførte 4 to dagers samlinger med mellomlederne hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Samlingene ble gjennomført på en meget profesjonell og ryddig måte. Jon-Rune har en imøtekommende, jovial men likevel tydelig væremåte som gir gode diskusjoner og stort utbytte for den enkelte, men også for fylkesmannsembetet som organisasjonen.