Knut Marton Leine

Jon Rune Nygård har som organisasjonrådgiver opparbeidet seg en unik kompetanse innenfor de arbeidsområdene han tilbyr. Min erfaring med Jon Rune gjennom mange år er at han utnytter denne kompetansen til det aller beste overfor dem han samarbeider med. Min opplevelse er at han kommuniserer godt med de aller fleste, ledere og medarbeidere, både i arbeid med team og individuelt. På bakgrunn av sine gode analytiske evner danner Jon Rune seg raskt et helhetlig inntrykk av de problemstillinger han skal bidra med å løse.