Oddgeir Anundsen

Jon Rune og Symbio har bistått oss med rekruttering og utvikling av mellomledere i flere år. Vi har hatt stor nytte av hans tjenester. Jon Rune er svært fokusert på individet og den enkeltes utviklingspotensiale som leder. Hans medvirkning har gjort våre mellomledere mer robuste og fokuserte i sine roller som teamledere. One Nordic vil fortsette å benytte seg av Jon Runes bidrag i personell og ledelsesrekruttering og -utvikling