Ole Håvard Stavseng

Stordal Møbler har i løpet av de seneste 10 årene utviklet bedriften fra å være en ren produksjonsbedrift med salg kun til det norske markedet til i retning å være en merkevarebedrift i Premium segmentet internasjonalt som er den langsiktige ambisjonen. Stordal har siden 2005 hatt et svært godt samarbeid med Symbio Consult AS, ved Jon Rune Nygård, innenfor følgende områder.
• Endringsledelse/prosesser – Fra produksjonsbedrift til Merkevarekultur
• Fra gruppe til team – lederutviklingsprogram
• Ansettelser på ledernivå
• Utviklingav Kundesenterfunksjon