Rune Hovde

Jon-Rune Nygård har bistått både med planlegging, gjennomføring og oppfølging i samband med tilsetting av nøkkelpersoner. Eg vil utan tvil tilrå andre å vurdere Jon-Rune til slike oppdrag. Forståing for samanhengen mellom organisasjonen sine behov og søkjarane sine eigenskapar er ein av Jon-Rune sine sterkaste sider.