Tore Dammerud

Jeg har hatt møtt Jon-Rune i flere tilfeller, både som deltager der han har stått for gjennomføring, og som kontraktspart i forhold til anskaffelse av tjenester innen organisasjonsutvikling/ ledelsesutvikling. Han har opptrådt med stor integritet og faglighet, fremstår som pliktoppfyllende og “ned på jorda” i forhold til de oppgavene han tar på seg. Med sitt naturlig vesen og væremåte bistår han på en god måte å kartlegge og sette i bevegelse de prosesser og problemstillinger som ligger i hans oppdragsbeskrivelse.