SYMBIO tilbyr rådgivning innen organisasjonsutvikling til private – og offentlige virksomheter. Selskapet legger vekt på at arbeidet med mennesker i organisasjonene skal gi praktisk nytte for oppdragsgiverne.

Arbeidsformen bygger på anerkjent organisasjonspsykologisk fagkunnskap, metodikk og verktøy.

Symbio legger vekt på å kunne yte hurtig og personlig innsats for oppdragsgiveren. Kundens behov står i fokus, og er avgjørende for hvilken løsning som velges i de enkelte tilfeller.

Symbio arbeider i et nettverk av samarbeidspartnere tilknyttet læresteder, forskningsmiljøer og konsulentvirksomheter, som gir våre oppdragsgivere tilgang til nasjonal og internasjonal kompetanse og faglig kvalitet.

SYMBIO AS ble etablert i år 2000 av organisasjonsrådgiver Jon-Rune Nygård, og organisasjonspsykologene Thor Ødegård og Hallvard Ringstad. Selskapet er i dag eiet 100% av Jon Rune Nygård, men har et tett samarbeid med Optimas Organisasjonspsykologene fortsatt.

Les mer om Optimas Organisasjonspsykologene AS

Jon-Rune Nygård har Master of Management innen organisasjonspsykologi og ledelsesfag. Han er bosatt i Ålesund, og har siden 1987 arbeidet med leder- og utviklingsorienterte prosesser. Han har arbeidet som organisasjonssjef, marketingssjef, foreleser, med mer. Nå arbeider han som organisasjonsrådgiver i SYMBIO CONSULT AS.  SYMBIO CONSULT as blir benyttet av både private bedrifter og offentlige institusjoner i forbindelse med organisasjonsutvikling.

Les mer om Jon Rune Nygårds konsulentprofil