Vi tilbyr rådgiving og trening innen ledelse, rekruttering, målinger og OU-prosesser

SYMBIO CONSULT AS

Vi legger vekt på at arbeidet med mennesker i organisasjonene skal gi praktisk nytte for oppdragsgiverne.
Arbeidsformen bygger på anerkjent organisasjonspsykologisk fagkunnskap, metodikk og verktøy.
Vi legger vekt på å kunne yte hurtig og personlig innsats for oppdragsgiveren.
Kundens behov står i fokus, og er avgjørende for hvilken løsning som velges i de enkelte tilfeller.