Eirik Skare

Teacher (adjunct) in Maritime Studies i Bergen Maritime


Jeg har hatt gleden av å bli undervist av Jon-Rune i forbindelse med mitt Masterstudie i krevende maritime operasjoner ved NTNU i Ålesund i 2016, samt under en masterclass i Jungs Type Indeks i Oslo. Jeg opplevde Jon-Rune som en dyktig og svært dedikert foreleser. Han griper hele publikum og formidler sitt fag med intens overbevisning som sluker oppmerksomheten. Engasjementet smitter og gjør at man som tilhører får en annerledes opplevelse enn en tradisjonell forelesning. Jon-Rune har sekken full av praktiske oppgaver som belyser teoriene og som skaper opplevelsesrike dager med mye smil og latter som man husker lenge.

Oddgeir Anundsen

Managing Director at One Nordic Krafmontasje AS


Jon Rune og Symbio har bistått oss med rekruttering og utvikling av mellomledere i flere år. Vi har hatt stor nytte av hans tjenester. Jon Rune er svært fokusert på individet og den enkeltes utviklingspotensiale som leder. Hans medvirkning har gjort våre mellomledere mer robuste og fokuserte i sine roller som teamledere. One Nordic vil fortsette å benytte seg av Jon Runes bidrag i personell og ledelsesrekruttering og -utvikling

Dag Otto Skar

Fylkesberedskapssjef at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag


Jon-Rune gjennomførte 4 to dagers samlinger med mellomlederne hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Samlingene ble gjennomført på en meget profesjonell og ryddig måte. Jon-Rune har en imøtekommende, jovial men likevel tydelig væremåte som gir gode diskusjoner og stort utbytte for den enkelte, men også for fylkesmannsembetet som organisasjonen.

Janicke Westlie Driveklepp

CFO at Vartdal Plastindustri


Jeg har benyttet Jon-Rune i flere sammenhenger og han er en svært dyktig, kunnskapsrik og en "konkret" konsulent. Han er flink til å forklare og gir deg god veiledning.

Ole Håvard Stavseng

Owner Stordal Møbler


Stordal Møbler har i løpet av de seneste 10 årene utviklet bedriften fra å være en ren produksjonsbedrift med salg kun til det norske markedet til i retning å være en merkevarebedrift i Premium segmentet internasjonalt som er den langsiktige ambisjonen. Stordal har siden 2005 hatt et svært godt samarbeid med Symbio Consult AS, ved Jon Rune Nygård, innenfor følgende områder. • Endringsledelse/prosesser - Fra produksjonsbedrift til Merkevarekultur • Fra gruppe til team – lederutviklingsprogram • Ansettelser på ledernivå • Utviklingav Kundesenterfunksjon

Knut Marton Leine

Daglig leder


Jon Rune Nygård har som organisasjonrådgiver opparbeidet seg en unik kompetanse innenfor de arbeidsområdene han tilbyr. Min erfaring med Jon Rune gjennom mange år er at han utnytter denne kompetansen til det aller beste overfor dem han samarbeider med. Min opplevelse er at han kommuniserer godt med de aller fleste, ledere og medarbeidere, både i arbeid med team og individuelt. På bakgrunn av sine gode analytiske evner danner Jon Rune seg raskt et helhetlig inntrykk av de problemstillinger han skal bidra med å løse.

Tore-Jakob Reite

Head of Segment Fish Farming Linde Gas / AGA


Jeg har brukt Jon-Rune med ujevne mellomrom de siste ca. 5 årene. Han setter seg raskt og godt inn i sakene, er grundig og jobber strukturert og gir ærlig tilbakemeldinger. Har brukt ham mest innen coaching og erfaringene har kun vært positive. Han har en behagelig, men aktiv form og er til å stole på. Jeg er ved flere anledninge blitt positivt overrasket over hans brede nettverk i regionen. Kan faktisk anbefales på det sterkeste.

Tore Dammerud

Daglig leder -innkjøpsrådgiver


Jeg har hatt møtt Jon-Rune i flere tilfeller, både som deltager der han har stått for gjennomføring, og som kontraktspart i forhold til anskaffelse av tjenester innen organisasjonsutvikling/ ledelsesutvikling. Han har opptrådt med stor integritet og faglighet, fremstår som pliktoppfyllende og "ned på jorda" i forhold til de oppgavene han tar på seg. Med sitt naturlig vesen og væremåte bistår han på en god måte å kartlegge og sette i bevegelse de prosesser og problemstillinger som ligger i hans oppdragsbeskrivelse.

Rune Hovde

Rådmann, Stryn kommune


Jon-Rune Nygård har bistått både med planlegging, gjennomføring og oppfølging i samband med tilsetting av nøkkelpersoner. Eg vil utan tvil tilrå andre å vurdere Jon-Rune til slike oppdrag. Forståing for samanhengen mellom organisasjonen sine behov og søkjarane sine eigenskapar er ein av Jon-Rune sine sterkaste sider.

Andreas Østberg

VP Digital Businesses at Telenor


I have worked with Jon-Rune on different recruitment processes in the last few years, all of them with great success. Jon-Rune is highly skilled within this field, he is very good at understanding people and helping me understand how candidates would function and what challenges their could be. Our company has also used Jon-Rune on a very successful workshop during a large merger. Jon-Rune is very to the point and works efficient. Some of the recruitments we have work on have been quite challenging due to complex positions or organisations, but Jon-Rune have always clearly understood our needs and given us excellent support throughout the process. Jon-Rune have followed up both our company and all candidates after end of recruitment processes in a very professional way.

Aina Aalen Bjerkvik

Managing Director Radisson Blu Ålesund


Our team worked with Jon-Rune during the preopening phase of a new hotel established in 2011 in Ålesund. The General Manager hired him in the attempt to make the whole team of leaders more confident and related to each other before the grand opening. We wanted to create the team feeling and understand wich preferences each person in the team has in different situations. He did a good job in this matter and the results from the course was satisfying and revealing. I would highly recommend cooperation with Symbio Consult AS, and that goes for every enterprise.

Elling Dybdal

CEO at Tussa


Jon-Rune har i tillegg til rekruttering jobba med ulike organisasjonsutviklingsprosjekt på ulike nivå i Tussa. Han er ein flink formidlar og har evna til også å gå ned i detaljane om det er nødvendig. Om du har behov for konsulentstøtte til organisasjonsutviklingsprosjekt, er Jon-Rune eit godt alternativ som eg kan tilråde.

Jan Rise

Administration & HR Manager Island Offshore


Island Offshore has employed Jon-Rune to be in charge of our Competence Leadership Programme. In 2010 and 2011 more than 100 Island Offshore employees went through the programme. In 2013 we started with a new and updated training session of the same programme, still with Jon-Rune as responsible for professional content. Island Offshore are very satisfied with how this programme has been delt with from Jon-Rune, and will happily recommend him to this type of coaching.

Anne Holstad

VP Human Resources/HR Direktør Jets Vacuum AS


Jeg kjenner Jon Rune Nygård og Symbio som leverandør og samarbeidspartner gjennom mer enn 10 år. I denne perioden har han bistått med organisasjonsutvkling, rekrutteringsprosesser og opplæring. Jon Rune arbeider systematisk, grundig og er opptatt av en sterk faglig forankring. Samtidig har han evne til å kommunisere godt med ulike typer mennesker, og ser sammenhengen mellom menneskets ressurser og organisasjonens behov. Jeg opplever Jon Rune som genuint interessert i fagfeltet sitt, og han søker stadig utvikling for egen del. Han har integritet, nysgjerrighet og varme for andre mennesker. Samtidig har han forretningsforståelse og er bevisst kravene i markedet som organisasjonene møter.

Merete Alnes Mostue

Daglig leder Spesialitsbedriften AS


Jeg har samarbeidet med Jon-Rune Nygård i mer enn 15 år. Jon-Rune har bidratt både som mentor, som rekrutterer og som tilbyder av kurs i mine jobber i Firmenich Bjørge Biomarin, Ship Equip / Inmarsat og Spesialistbedriften.  Jon-Rune har en unik evne til å få oversikt over komplekse situasjoner, og analyserer, forenkler og formidler dette på en svært god måte. Han har en profesjonell tilnærming til alle oppgaver han påtar seg, og er uvanlig kunnskapsrik.  Jeg har fått god hjelp og mange gode råd på veien med Jon-Rune, og kan anbefale ham varmt innen både organisasjonsutvikling, rekruttering, lederutvikling og som mentor.