Gode verktøy og hensiktsmessige metoder

En strategisk forankring av rekrutteringsarbeidet er nødvendig for å sikre virksomheter kompetente, motiverte og tilfredse medarbeidere. I tillegg vil en strategisk forankring øke muligheten for god overensstemmelse mellom jobbkrav og medarbeidernes yteevne. Fra et virksomhetsperspektiv er ivaretakelse av begge disse forholdene viktige bidrag mot forbedring av virksomhetens yteevne, og i siste instans dens lønnsomhet

Å rekruttere gode medarbeidere er avgjørende for enhver bedrift. Mange bruker rekrutteringsmetoder, som ikke sikrer optimal uttelling.For eksempel bruk av mangelfulle kravspesifikasjoner, ustrukturerte intervju, tester som ikke er kvalitetsikret til rekruttering,mm. Biodata, ustrukturerte jobbintervjuer og referanse-sjekk blir ofte benyttet som utvelgelsesmetode. Forskning viser at dette gir lav treffsikkerhet. Ansettelsesprosesser kan gjøres på mer treffsikre og effektive måter.

En god rekrutteringsprosess bidrar til mer objektive valg. Dette kan sikre suksess for både kandidat og virksomhet. En dårlig prosess kan bidra til store økonomiske tap og i verste fall et dårlig rykte.

Feilansettelser koster

Mange ledere har mye å hente på å øke treffsikkerheten når de ansetter. Feilrekruttering er ikke uvanlig og årsakene er varierte. Manglende kompetanse på rekrutteringsprosessen, dårlig forarbeid og svikt i innfasingen av den nyansatte er feil som går igjen. Og det koster – en feilansettelse kan komme opp i en til to årslønner.

Kostnader for virksomheten ved feilansettelser

 • Rekruttering, lønn, andre ytelser, pensjon, diett og sosiale kostnader.
 • Etterlønn og sluttvederlag.
 • Tap av prestisje til den som opprinnelig foresto rekrutteringen.
 • Forvirring hos kunder og eksterne partnere.
 • Tapte inntekter eller forretningsmuligheter på grunn av at feil medarbeider ble rekruttert.
 • Ødeleggelse av bedriftskultur både internt og eksternt.
 • Manglende fokus i perioden den feilansatte er i fokus.

Hva må til for å bli sertifisert rekrutterer?

Sertifiseringsordningen for rekrutterere ble opprettet i 2011. Det er ca 300 sertifiserte rekrutterere i Norge, som daglig bidrar til at kandidater og kunder opplever gode og rettferdige rekrutteringsprosesser.

DNV GLs standard for rekrutteringspersonell setter kravene til sertifiserte rekrutterere og til sertifiseringen som DNV GL utfører som tredjepart. Symbio Consult har lang erfaring innen rekruttering. I tillegg til mange oppdrag, er kompetansen formalisert gjennom studie på BI innen Rekruttering og intervjuteknikk, og sertifisering hos DNV GL.

Hvorfor vurdere å bruke Symbio Consult AS?

 • Du kjøper erfaring i rekruttering
 • Vi vurderer og innstiller mennesker til stillinger.
 • Vi har en systematisk prosess som har vist seg å være velegnet.
 • Upartisk bedømning av kandidatene.
 • Interne og eksterne kandidater blir behandlet likt.
 • Kandidatene kan få med seg personlig læring av prosessen.